drcení kamene

Pokud vytěžená zemina je příliš kamenitá, přistupujeme k druhotnému rozpojování pomocí hydraulického kladiva a následnému drcení na potřebnou frakci.
Po drcení kamene následuje třídění, kterým se rozdrcený materiál rozdělí podle velikosti. zrn na štěrk, drť, písek apod.

drcení kamene

autorská práva: Chazep a.s., © 2007: Jihočeské Webstudio