slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
slide 1
Slide 2022
2022 Kamenolom Slapy (Českomoravský štěrk a.s.)
Skrývkové práce a budování zemního valu (viz.rypadlo typu „Long Reach“ v pozadí)
Slide 2019
2019 D3 0309/II Ševětín – Borek, km 123,900
Během celého průběhu výstavby byl zachován provoz na polovině budované dálnice.
Slide 2017
2017 D3 0309/II Ševětín – Borek, km 126,900
Zazubení svahu původního silničního tělesa před budováním nového násypu.
Slide 2016
2016 D3 0309/III Borek – Úsilné
Demolice původního mostu přes I/34.
Slide 2015
2015 D3 0309/III Borek – Úsilné
Dolamování horniny po odtěžení odstřelu rozrývacím hákem (ripper).
Slide 2001
2001 HTÚ „EvoBus Holýšov – I.etapa „
Ještě jako soukromá firma Vladimír Chaluš – zemní práce
Slide 199x
90.léta
Ještě jako soukromá firma Vladimír Chaluš – zemní práce
PlayPause
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Co děláme

Težba zeminy

Jsme schopni realizovat těžby zemin všech pevnostních tříd ve stísněném nebo jinak problematickém prostředí.

Odvoz zemní hmoty

Velkoobjemové přesuny zeminy jsou nezbytnou součástí každé stavby a nejen proto jsme na ně dobře připraveni a vybaveni potřebnou technikou.

Ukládání zeminy

Při ukládání zeminy je nutné dodržení předepsaných pracovních postupů daných v normách a projektové dokumentaci.

Drcení a třídění

Pokud je to potřeba, provedeme rozdrcení a přetřídění vytěžené horniny na požadované frakce.

Trhací práce

Pokud je těžená zemina a hornina příliš tvrdá, přistupujeme k provádění kompletních trhacích prací při jejich těžbě.

Úpravy zeminy

Opakovaně jsme realizovali úpravy zeminy – tedy opatření potřebná k dosažení vhodnějších fyzikálně mechanických vlastností zemin – například přidáním vápna nebo cementu při jejich zpracování.

Odbahnění rybníků

Odbahňování rybníků a realizaci protipovodňových opatření provádíme pouze suchou cestou a pouze v podzimních a zimních měsících.

Výkopové práce

Provádíme zemní výkopové práce pro pokládku kanalizací, vodovodů, teplovodů a plynovodů většího rozsahu, v jakékoliv třídě těžitelnosti.

Technické rekultivace

Přirozené a technické rekultivace zahrnují terénní úpravy, návozy a převozy zemin, manipulaci se zúrodnitelnými zeminami, svahování a planýrování, rozprostření ornice, výstavbu polních a lesních obslužných cest, úpravy vodního režimu, odvodnění.

Naše projekty

V naší dlouholeté praxi jsme se podíleli na realizaci mnoha významných zakázek. Naše společnost se může pyšnit desítky úspěšných projektů, které jsme dokončili s precizností a kvalitou.

Jako hlavní subdodavatel, nejen zemních prací, spolupracujeme s největšími společnostmi na trhu, jako jsou například Doprastav, a.s., EUROVIA CZ, HOCHTIEF CZ a.s., Metrostav a.s., STRABAG a.s., Swietelsky AG, Českomoravský štěrk, a.s., GOLDBECK Bau s.r.o. . Tyto úspěšné spolupráce nám umožnily získat bohaté zkušenosti a posunout naše profesionální dovednosti na vyšší úroveň.

Právě stavíme:

D3 0311 Třebonín – Kaplice

zemní práce pro Metrostav Infrastructure a.s.

 • zahájení: 2022
 • předpokládané dokončení: 2024
 • délka hl.trasy: 8,6 km
 • objem zemních prací: cca 1,3 mil.m3
D3 0310/II Hodějovice –Třebonín

zemní práce pro Doprastav, a.s.

 • zahájení: 2019
 • předpokládané dokončení: 2024
 • délka hl.trasy: 15,54 km celkem, 5,97 km realizováno naší společností (km 145,000 – 150,973)
 • objem výkopů a násypů: cca 1,5 mil.m3
 • skrývky: cca 100 000 m3

Máme postaveno:

D3 0309/II Ševětín – Borek

zemní práce a demolice pro EUROVIA CS,a.s.

 • zahájení: 2017
 • dokončení: 2019
 • délka hl.trasy: 10,7 km celkem, 5,34 km realizováno naší společností (km 122,740 – 128,080)
 • objem zemních prací: cca 700 000 m3
 • demolice mostů: cca 1500 m3 železobetonu
D3 0309/III Borek – Úsilné

zemní práce a demolice pro sdružení firem EUROVIA CS,a.s. a STRABAG a.s.

 • zahájení: 2015
 • dokončení: 2017
 • délka hl.trasy: 3,16 km
 • objem výkopů a násypů: cca 1,1 mil.m3
 • demolice mostu: cca 800 m3 železobetonu
I/34 Božejov – Ondřejov – Pelhřimov

zemní práce a demolice pro sdružení firem Swietelsky AG, STRABAG a.s. a COLAS, a.s.

 • zahájení: 2015
 • dokončení: 2017
 • délka hl.trasy: 5,397 km
 • objem výkopů a násypů: cca 615 000 m3
Regenerace sídliště máj

zemní práce pro Swietelsky stavební s.r.o.

 • zahájení: 2014
 • dokončení: 2015
Výstavba závodu AISIN Písek

HTÚ a další zemní práce pro STRABAG a.s.

 • zahájení: 2014
 • dokončení: 2014
Protipovodňová opatření města Veselí nad Lužnicí

zemní práce pro sdružení EUROVIA – SMP – PORR – ASDAG

 • zahájení: 2013
 • dokončení: 2014
Výrobní areál SINOP

zemní práce pro GOLDBECK Bau s.r.o.

 • zahájení: 2013
 • dokončení: 2014
Dokončení Vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice

zemní práce pro A.K.U.P.I. CB spol. s.r.o.

 • zahájení: 2011
 • dokončení: 2012
D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí

úsek v km 89,200 – 91,600 pro Dálniční stavby Praha, a.s.

 • zahájení: 2010
 • dokončení: 2012

úsek v km 85,700 – 89,620 pro Metrostav a.s.

 • zahájení: 2011
 • dokončení: 2012
I/34 propojení dopravních okruhů České Budějovice

zemní práce pro EUROVIA CS,a.s., Skanska DS a.s., Swietelsky stavební s.r.o. a ZEVYP a.s.

 • zahájení: 2009
 • dokončení: 2010
Silnice II/145 Husinec – Běleč

zemní práce pro Stavby silnic a železnic a.s. a STRABAG a.s.

 • zahájení: 2008
 • dokončení: 2010
Vltava, České Budějovice – úprava koryta ř.km. 233,1 – 239,5

zemní práce pro Hochtief CZ a.s. a Povodí Labe, státní podnik

 • zahájení: 2008
 • dokončení: 2009
I/34 Nová Ves – Božejov

zemní práce pro STRABAG a.s. a Swietelsky stavební s.r.o.

 • zahájení: 2005
 • dokončení: 2007
D3 0306/I Mezno – Chotoviny

zemní práce pro Dálniční stavby Praha, a.s.

 • zahájení: 2005
 • dokončení: 2006
Silnice I/34 Stráž nad Nežárkou

zemní práce pro Swietelsky stavební s.r.o.

 • zahájení: 2005
 • dokončení: 2006
Náhrada zdroje Pořešín zásobním řadem Bukovec -Netřebice

zemní práce pro Hochtief VSB a.s.

 • zahájení: 2004
 • dokončení: 2005
Zásobení Blatenska pitnou vodou

zemní práce pro Hochtief VSB a.s.

 • zahájení: 2003
 • dokončení: 2004
 • 28km vodovodního řadu
Silnice I/20 Písek, 7.stavba

zemní práce pro Stavby silnic a železnic a.s.

 • zahájení: 2003
 • dokončení: 2004
Skrývky, zemní valy a další práce v lomech a pískovnách

provádíme průběžně téměř každý rok ve větších i menších objemech pro kamenolomy v ČR

1990 – 2003 (fa.Vladimír Chaluš – zemní práce)
2003
 • Silnice I/20 Písek, 7.stavba (SSŽ a.s.)
2002
 • Obchodní centrum Globus ČB (HTÚ, SSŽ a.s.)
 • Likvidace povodňových škod na protržených hrázích u obce Majdalena a přilehlých oblastí (HANSON ČR a.s.)
 • Silnice II / 145 Běleč – Vitějovice (SSŽ a.s.)
2001
 • EvoBus Holýšov – I.Etapa – HTÚ (Swietelsky stavební s.r.o.)
1990 – 2000
 • Silnice I / 19 Dopravní okruh Pelhřimov
 • Přeložka silnice I /39 Hořice na Šumavě
 • Silnice I/ 34 České Budějovice – Lišov, 3.úsek
 • D5 Plzeň – Rozvadov
 • Kompletní zemní práce na vodovodech, kanalizacích a plynovodech

Oznámení

Vnitřní oznamovací systém společnosti CHAZEP, a.s. pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů

Příslušnou osobou je: Ing,. Jan Bohun Pro účely další komunikace do Oznámení uveďte své jméno, příjmení, datum narození anebo jiný údaj prokazující Vaši totožnost. Oznámení lze učinit i anonymně.

Fotogalerie

Kontakt