Ochrana osobních údajů

Klademe důraz na ochranu Vašich osobních údajů a dodržování všech platných zákonů a nařízení týkajících se ochrany osobních údajů. Tento text si klade za cíl poskytnout Vám přehled o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje a jak zajišťujeme jejich bezpečnost.

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se k Vám přímo či nepřímo vztahují. Patří sem například Vaše jméno, adresa, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.

Jaké údaje uchováváme?

Při používání našeho webu Chazep.cz můžeme od Vás shromažďovat různé druhy osobních údajů. Mezi tyto údaje patří například:

  • Kontaktní údaje, které nám sdělíte při vyplňování kontaktního formuláře, jako je Vaše jméno, telefonní číslo nebo e-mailová adresa.
  • Informace o Vašem zařízení a internetovém prohlížeči, které můžeme získávat prostřednictvím cookies a podobných technologií.
  • Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, včetně IP adresy, kterou můžeme shromažďovat za účelem analýzy a zlepšování našich služeb.

Zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme zejména za účelem komunikace s Vámi, například prostřednictvím odpovědí na Vaše dotazy nebo poskytnutí informací o našich službách. Dále tyto údaje používáme k vylepšování našich služeb a vyhodnocování statistik návštěvnosti webu.

Bezpečnost Vašich údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Snažíme se využívat moderní technická opatření ke zabezpečení Vašich údajů a chránit je před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím či poškozením. Při zpracování Vašich údajů dbáme na dodržování všech platných právních předpisů a etických standardů.

Dále si vážíme Vaší důvěry a nepředáváme Vaše osobní údaje třetím stranám bez Vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy jsme povinni takové údaje sdílet zákonnými předpisy.

Vaše práva

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům, opravu nebo vymazání těchto údajů, stejně jako omezení jejich zpracování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Pokud máte jakékoli dotazy nebo požadavky týkající se ochrany Vašich osobních údajů, prosím, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Rozšířené informace

Pro podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ve vymezení ochrany osobních údajů na našich webových stránkách.

Děkujeme Vám, že jste si přečetli tento text o ochraně osobních údajů. Vaše důvěra je pro nás klíčová a my se zavazujeme, že budeme pečlivě chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem.