odbahnění rybníků

Odbahňování rybníků a realizaci protipovodňových opatření provádíme pouze suchou cestou a pouze v podzimních a zimních měsících.
Realizace vlastního odbahnění (což je první etapa prací) a případné dokončení bezpečnostních přelivů není pro nás žádný problém.

odbahnění rybníků

autorská práva: Chazep a.s., © 2007: Jihočeské Webstudio