technické rekultivace

Přirozené a technické rekultivace zahrnují terénní úpravy, návozy a převozy zemin, manipulaci se zúrodnitelnými zeminami, svahování a planýrování, rozprostření ornice, výstavbu polních a lesních obslužných cest, úpravy vodního režimu, odvodnění.
Cílem technické rekultivace je zajistit navrácení úrodnosti pozemků, na kterých dříve byly komunikační stavby.

technické rekultivace

autorská práva: Chazep a.s., © 2007: Jihočeské Webstudio