trhací práce

Pokud je těžená zemina a hornina příliš tvrdá, přistupujeme k provádění kompletních trhacích prací při jejich těžbě.
Provádíme trhací práce při výstavbě silnic a dálnic, vodovodů a plynovodů.

trhací práce

autorská práva: Chazep a.s., © 2007: Jihočeské Webstudio