ukládání zeminy

Při ukládání zeminy je nutné dodržení předepsaných pracovních postupů daných v normách a projektové dokumentaci.
Při ukládání zeminy je naším cílem dodržení kvality a postupů práce daných projektem a předepsanými normami.

ukládání zeminy

autorská práva: Chazep a.s., © 2007: Jihočeské Webstudio