úpravy zemniny

Opakovaně jsme realizovali úpravy zeminy - tedy opatření potřebná k dosažení vhodnějších fyzikálně mechanických vlastností zemin - například přidáním vápna nebo cementu při jejich zpracování.
Po výstavbě silnice bývá rekultivace pozemků dotčených výstavbou nezbytnou součástí stavebních prací.

úpravy zemniny

autorská práva: Chazep a.s., © 2007: Jihočeské Webstudio